BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Wetgeving en compliance

Wat zijn de belangrijkste maatregelen bij duurzaamheid en klimaatverandering?

26 oktober 2022
Leestijd 1 min.

Om Nederland te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering en om verdere opwarming van de aarde te beperken zijn nationale- en internationale doelen afgesproken. In dit artikel vind je de belangrijkste afspraken die voor ondernemers relevant zijn, met daarbij een beknopte uitleg.


Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag van Parijs. Daarbij heeft de Nederlandse politiek een doel vastgesteld: in 2030 stoten we in Nederland bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uit dan we in 1990 deden. Het Klimaatakkoord gaat over de maatregelen die we de komende jaren nemen om dit doel te halen. In 2020 was de uitstoot al 25,5 procent lager dan in 1990.

Klimaatakkoord van Parijs
Klimaatakkoord van Parijs

Corporate Sustainability Due Diligence (CSDD)
Deze richtlijn moet de negatieve effecten op mensenrechten en het milieu in waardeketens centraal aanpakken. Hiermee worden de variabele beloningen van bestuurders gekoppeld aan de duurzaamheidsdoelstellingen van ondernemingen. Deze richtlijn is momenteel nog een voorstel, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen ondernemingen met en zonder beursnotering. De criteria zijn: 

  • gemiddeld meer dan 500 werknemers en een netto-omzet van meer dan €150 miljoen.
  • gemiddeld meer dan 250 werknemers en een netto-omzet van meer dan €40 miljoen, mits ten minste 50% van de netto-omzet werd behaald in één of meer van de zogenoemde ‘high-impact sectoren’ zoals textiel, kleding, landbouw, bosbouw, visserij, de productie van voedingsproducten, de groothandel in landbouwgrondstoffen en de ontginning van minerale hulpbronnen. Die sectoren hebben een hoog risico op ‘negatieve effecten’.

Vanwege deze criteria zijn valt het mkb niet direct onder het toepassingsgebied. Maar  (kleinere) bedrijven worden vaak indirect met de gevolgen geconfronteerd wanneer ze zakendoen met ondernemingen waarop CSDD van toepassing is.


Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
In het Klimaatakkoord zijn concrete doelen afgesproken voor stadslogistiek, zoals de invoering van zero-emissiezones voor vracht- en bestelauto’s. Het streven is om vanaf 2025 de stadskernen emissievrij te laten beleveren, vanaf 2050 mogen alleen nog emissievrije voertuigen de stad in. 

ZES: vanaf 2050 mogen alleen nog emissievrije voertuigen de stad in.
ZES: vanaf 2050 mogen alleen nog emissievrije voertuigen de stad in.

Wil je weten waar de huidige milieuzones in Nederland zich bevinden?
Kijk dan op de actuele kaart van Geodan.

Verplichte verslaglegging Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Deze Europese verordening verplicht partijen in de financiële sector om informatie te verstrekken over duurzaamheid. Het doel hiervan is om klanten (nog meer) bewust te maken van de duurzame impact van financiële producten en om producten op dit gebied beter vergelijkbaar te maken. Op deze manier kunnen zij duurzamere keuzes maken. 

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.