BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Zonnepanelen

Zonnepanelen voor mobiliteitsbedrijven. Welke subsidiemogelijkheden zijn er?

4 september 2022
Leestijd 1½ min.

Zonnepanelen zijn interessant om duurzaam energie op te wekken. De opgewekte stroom kan door jullie bedrijf gebruikt worden, je kunt het tijdelijk opslaan en je kunt er ook voor kiezen om een deel terug te leveren aan het elektriciteitsnet. De subsidies op zonnepanelen zijn helaas gestopt. Wel zijn er verschillende financiële regelingen om de aanschaf en het gebruik van zonnepanelen voor mobiliteitsbedrijven aantrekkelijk te maken.


1. Salderingsregeling voor kleinverbruikers
Zonnepanelen wekken alleen overdag elektriciteit op, waarvan vaak niet alle opgewekte elektriciteit wordt gebruikt tijdens momenten waarop de elektriciteit wordt opgewekt. De elektriciteit die niet gelijk gebruikt wordt, kan op het elektriciteitsnet worden teruggeleverd.

Met de salderingsregeling wordt de elektriciteit die aan het elektriciteitsnet gedurende een jaar is teruggeleverd, dit wordt verrekend met het totale elektriciteitsverbruik over het hele jaar. Dit heet salderen. Alleen over het nettoverbruik worden verbruikskosten, energiebelasting en btw betaald. 

Het nettoverbruik is de afgenomen elektriciteit van de energieleverancier min de teruggeleverde elektriciteit.

Het doel van de salderingsregeling is om investeringen in zonnepanelen voor kleinverbruikers aantrekkelijk te maken. Het gaat dan om zo’n 70 kiloWattpiek (kWp), waarbij één kWp gelijk staat aan 1.000 Wp. Heb je een grootverbruikersaansluiting? Dan kan jouw bedrijf in aanmerking komen voor SDE++ subsidie.

Lees hier meer over de SDE++ subsidie en andere subsidiemogelijkheden >

In Nederland kan in over het algemeen gesteld worden dat 1 Wp een opbrengst heeft van circa 0,85 kWh per jaar. In het westen van Nederland zijn meer zonne-uren, daarom is daar de factor hoger dan 0,85. In het oosten is de opbrengst iets lager. Om in aanmerking te komen voor de salderingsregeling moet je in het bezit zijn van een kleinverbruikersaansluiting. Die heeft een waarde van maximaal 3 x 80 Ampère.


Salderingsgrens
De salderingsregeling heeft een salderingsgrens. Dat wil zeggen dat nooit meer gesaldeerd mag worden dan de hoeveelheid elektriciteit die door de energieleverancier wordt geleverd. Wanneer jaarlijks meer elektriciteit aan het net wordt teruggeleverd dan wordt afgenomen, dan wordt een terugleververgoeding uitgekeerd. Dit tarief wordt door jouw energiebedrijf vastgesteld. De salderingsregeling wordt vanaf 2023 afgebouwd, waarbij er vanaf 2031 niet meer gesaldeerd mag worden. 

Wil je als mobiliteitsbedrijf gebruikmaken van de salderingsregeling? Dan moet je de zonnepanelen eerst op www.energieleveren.nl registreren. Op deze manier weten de netbeheerder en energieleverancier dat je energie gaat terugleveren en hoeveel dat maximaal gaat zijn. 
Vervolgens controleert de netbeheerder of jouw energiemeter de elektriciteit die door de zonnepanelen worden opgewekt kan registreren. De energiemeter moet namelijk de geleverde en opgewekte elektriciteit kunnen onderscheiden. De verrekening wordt gedaan door jouw energieleverancier, deze zie je op jouw energierekening terug.


2. ISDE-subsidie
Zakelijke gebruikers kunnen met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. 

  • Met de ISDE kun je jouw bedrijf verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project. 
  • Voor 2022 is 30 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. 
  • De subsidie voor zonnepanelen bedraagt €125 per kW gezamenlijk piekvermogen.
  • De subsidie voor zonnepanelen kun je aanvragen tot en met 31 december 2022. 
  • Deze subsidie kun je niet combineren met de SDE++-subsidie

Voorwaarden ISDE
Om in aanmerking te komen voor ISDE-subsidie moet de installatie van zonnepanelen uitgevoerd worden door een installatiebedrijf. Voordat je een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen moet je de ISDE-subsidie aanvragen. De zonnepanelen moeten in gebruik worden genomen binnen 12 maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen.

Verder moeten de zonnepanelen aangesloten worden op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3x80A (kleinverbruikersaansluiting). Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag. Er is geen bovengrens van het gezamenlijke vermogen. Je hebt overigens geen recht op deze eenmalige subsidie als je al eerder een andere subsidie (zoals EIA) voor deze zonnepaneleninstallatie hebt ontvangen.


3. Kleineondernemingsregeling (KOR)
Heb je een eenmanszaak? Dan kun je met de kleineondernemersregeling (KOR) vrijstelling voor de btw op de kosten van zonnepanelen krijgen. Op de pagina Eigenaren van zonnepanelen van de Belastingdienst lees je hier meer over.

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.