BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Zonnepanelen

Ontdek de voordelen van zonnewarmte voor jouw mobiliteitsbedrijf

5 september 2023
Leestijd 1½ min.

Bij zonnewarmte wordt de energie van zonlicht omgezet in warmte. Deze techniek, die ook bekend staat als zonthermische energie, wordt vaak grootschalig toegepast. Bijvoorbeeld om een warmtenet te voeden voor het verwarmen van gebouwen of bij industriële processen. In dit artikel lees je hoe zonnewarmte werkt, welke toepassingen voor jouw bedrijf mogelijk zijn, wat de voordelen zijn en waar je rekening mee moet houden.

Bij zonnewarmte vangt een zonnecollector zonlicht op en zet dit om in bruikbare warmte. De techniek omvat het gebruik van zonnecollectoren, absorberende oppervlakken. Een voorraadvat slaat deze energie op, waarna het naar de toepassing gaat.

Toepassingen van zonnewarmte
De meest gebruikte toepassingen van zonnewarmte vind je hieronder:

 • Warmwatervoorziening - Zonnewarmte kan worden gebruikt om warm water te leveren voor industriële processen, sanitaire voorzieningen en verwarmingssystemen.
 • Zonneverwarmingsinstallatie - Een zonneverwarmingsinstallatie is vaak een zonneboiler met een groter voorraadvat. Deze levert warmte voor de ruimteverwarming. Het wordt ook wel zonneboilercombi genoemd. Deze toepassing dekt vooral in het voor- en naseizoen de vraag voor ruimteverwarming. In deze seizoenen wordt namelijk minder verwarmd. In Nederland is in het stookseizoen de instraling van de zon te laag om een grote dekkingsgraad te bereiken.
 • Zonthermische daken - Een techniek om energie uit een gebouw en/of de omgeving op te slaan in de bodem, is warmte-koudeopslag. Deze energie wordt vervolgens weer gebruikt om een gebouw te verwarmen en te koelen. Bij installaties met warmte-koudeopslag is het vaak nodig om extra warmte in de bodem op te slaan. Hiervoor is een eenvoudig type zonnecollector ontwikkeld. Die kan verwerkt worden in de dakbedekking: een zonthermisch dak.
 • Luchtcollectoren - De warmte van de zon kan ook gebruikt worden in luchtcollectoren. Dit is vooral interessant voor het drogen van producten, zoals spuit- en droogcabines. 
 • Koeling - Absorptiekoelingssystemen kunnen zonnewarmte benutten om gebouwen en apparatuur te koelen, waardoor de vraag naar elektriciteit wordt verminderd.

Voordelen van zonnewarmte voor bedrijven
Het integreren van zonnewarmte in bedrijfsprocessen kan voordelen bieden voor mobiliteitsbedrijven:

 • Milieuvriendelijk: zonnewarmte is een hernieuwbare energiebron die de uitstoot van broeikasgassen vermindert en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verkleint.
 • Kostenbesparing: hoewel de initiële investering hoog kan zijn, zijn de operationele kosten van zonnewarmtesystemen doorgaans lager dan die van conventionele systemen op basis van gas of elektriciteit.
 • Energieonafhankelijkheid: door gebruik te maken van zonnewarmte kunnen bedrijven hun eigen energie produceren en hun afhankelijkheid van externe energieleveranciers verminderen.
 • Positief imago: bedrijven die investeren in zonnewarmte tonen hun betrokkenheid bij duurzaamheid.

Uitdagingen bij zonnewarmte
Hoewel zonnewarmte tal van voordelen biedt, zijn er ook enkele uitdagingen en overwegingen waar je als ondernemer rekening mee moet houden.

 • Initiële investering: De aanschaf en installatie van zonnewarmtesystemen kunnen eerst kostbaar zijn, hoewel de voordelen op de lange(re) termijn de investering rechtvaardigen.
 • Ruimtevereisten: Zonnewarmte-installaties vereisen voldoende ruimte voor zonnecollectoren, wat in sommige bedrijfsomgevingen beperkend kan zijn.
 • Beschikbaarheid van zonlicht: De efficiëntie van zonnewarmtesystemen hangt af van de hoeveelheid zonlicht die beschikbaar is op de locatie van het bedrijf.
 • Onderhoud en technische kennis: Zonnewarmte-installaties vereisen periodiek onderhoud en monitoring om optimale prestaties te garanderen.

Zonnewarmte is een mogelijkheid voor jouw bedrijf om duurzamer te opereren en tegelijkertijd kosten te besparen. Door te investeren in zonnewarmtesystemen kun je jullie ecologische voetafdruk verminderen, energieonafhankelijkheid bereiken en een positief imago opbouwen als leiders in duurzame praktijken. Heb je interesse in het gebruik van zonnewarmte? Vraag dan een gesprek aan met een expert.

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.