BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Batterijopslag

Is een batterij voor de opslag van elektriciteit van zonnepanelen interessant?

6 september 2022
Leestijd 1 min.

Het aandeel duurzaam opgewekte energie in Nederland stijgt en de verwachting is dat dit de komende jaren sterk zal blijven groeien. Een nadeel bij de productie van duurzame energie is dat deze sterk fluctueert, zowel per dag als tussen de seizoenen. Er is bijvoorbeeld meer opwek wanneer de wind waait of de zon schijnt. Om het elektriciteitsnet in balans te houden, moeten vraag en aanbod van energie op het net altijd in balans zijn. Een batterij kan door het tijdelijk opslaan van de opgewekte elektriciteit de mismatch tussen het elektriciteitsaanbod en de elektriciteitsvraag verkleinen.

Wanneer het aanbod van elektriciteit groter is dan de vraag, dan kan een batterij ervoor zorgen dat het overschot van elektriciteit tijdelijk wordt opgeslagen. Wanneer er vervolgens weer een tekort van energie aanbod op het net ontstaat, dan kan de opgeslagen elektriciteit alsnog op het netwerk geleverd worden. 


1. Opslag als verdienmodel
Zo’n batterij om energie in op te slaan is nu nog erg kostbaar, maar kan ook zorgen voor extra inkomsten. Wanneer het aanbod van energie op het net laag is, dan stijgen de prijzen. Andersom dalen de prijzen wanneer het aanbod van energie groot is. Met de inzet van een batterij kun je als bedrijf profiteren van deze prijsschommelingen.

Wanneer je alleen kijkt naar het opslaan van duurzaam opgewekte elektriciteit, dan heeft de batterij zo’n 10-30% van de tijd toegevoegde waarde. Hierdoor is het nu (nog) niet mogelijk om een aantrekkelijke businesscase te creëren. Door het te combineren met andere verdienmodellen kan er misschien in de nabije toekomst wel een rendabele businesscase worden gecreëerd.

Lees ook: https://www.bovagenergie.nl/themas/wat-is-bidirectioneel-laden-en-wat-kun-je-als-autobedrijf-ermee 


2. Load shifting
Een voorbeeld van een ander verdienmodel is ‘Load shifting’. Het komt voor dat het opwekvermogen van een duurzame energie-installatie groter is dan de capaciteit van de netaansluiting. Dit betekent dat op piekmomenten het vermogen van de installatie wordt ‘afgetopt’ en er dus inkomstenderving plaatsvindt. Een batterij kan op deze momenten geladen worden en op een later moment ontladen naar het stroomnet.

3. Voor netdiensten
Voor grootschalige opslag is er nog een derde inkomstenbron mogelijk: het inzetten van de batterij voor het leveren van netdiensten. Dit betekent dat de batterij mee kan bieden op de reservemarkten om Tennet te helpen het elektriciteitsnet in Nederland stabiel te houden. Hierbij is de toekomstige waarde van de netdiensten nog onzeker. Het klimaatakkoord besteedt aandacht aan flexibel regelbaar vermogen, maar het is nog onzeker hoe dit gaat uitpakken.


Grote batterijen (nog) niet financierbaar bij de bank
Financiers zijn bereid om zon- en windinstallaties te financieren. Het verdienmodel van deze installaties, ook dankzij de SDE++ subsidie is namelijk voorspelbaar. De toekomstige waarde van het leveren van netdiensten - en dus indirect ook een batterij -  is momenteel nog onzeker. Hierdoor zijn banken op dit moment nog niet bereid om een batterij te financieren, omdat zij dit beschouwen als te risicovol. Wanneer meer zekerheid kan worden gegeven bij de toekomstige inkomsten van een batterij, dan wordt de kans groter dat een financier instapt.

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.