BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Van gas af

Is elektrificatie de oplossing om van het gas af te gaan?

13 februari 2023
Leestijd 1 min.

Bij de verschillende soorten fossiele brandstoffen werd aardgas lang gezien als een schone brandstof. Of in ieder geval: de minst vervuilende. Maar inmiddels weten we dat deze brandstof allerminst een duurzame keuze is. Net zomin als elektrificeren. 

De laatste maanden staat gas hoog op de agenda. Zo stegen de gasprijzen naar recordhoogte. De voorraden gas slinken, waarbij de gaskraan in Groningen steeds meer is dichtgedraaid. Bij geopolitieke spanningen vormt energie steeds vaker een instrument voor economische sancties. Bovendien gaat gaswinning en -transport gepaard met milieuschade en is het transport kwetsbaar. En omdat gas een fossiele brandstof is, zorgt deze voor vervuilende CO2-uitstoot. Door een combinatie van deze oorzaken wordt aardgas als energiebron steeds minder aantrekkelijk. Elektrificatie is hierbij een deel van de oplossing, maar wel met belangrijke voorwaarden…

Van het gas af
Wanneer het over verduurzamen van energiegebruik gaat, wordt al snel geroepen dat we van het gas af moeten. De urgentie hiervan is nog groter geworden sinds Rusland de levering van gas stop heeft gezet en Europese landen geen gas meer uit Rusland af willen nemen. Een logische oplossing is om het gasverbruik drastisch te verminderen. Maar dat is een maatregel voor de korte termijn. 

Tip: Hoeveel energie wekken we nu duurzaam op? Bekijk het op deze website.


Lange termijn
Voor de lange termijn moeten we afstappen van fossiele brandstoffen. Een belangrijk onderdeel van deze energietransitie? Dat is de elektrificatie van processen. Maar elektrificeren staat niet automatisch gelijk aan verduurzamen. Want hoewel steeds meer elektriciteit schoon opgewekt wordt, betekent het niet dat dat standaard gebeurt. Nog altijd wordt 63% van de elektriciteit die we in Nederland produceren opgewekt met fossiele brandstoffen. 

In 2021 kwam ruim een derde (39,1 miljard kWh) van alle stroom die in Nederland wordt verbruikt uit duurzame bronnen.

Duurzamer opwekken én gelijk gebruiken
Elektrificatie is een onderdeel van de oplossing voor het verminderen van ons gasverbruik. Maar dit moet samengaan met meer duurzame opwek in eigen land. Met meer groene stroom van windmolens en zonnepanelen. Kortom: we moeten op grote schaal investeren in de aanleg van duurzame energieprojecten.


Daarbij is het belangrijk om te kijken naar de momenten waarop duurzaam opgewekte energie verbruikt wordt. Wanneer duurzaam opgewekte energie direct ingezet wordt, dan betekent dit dat je zo min mogelijk (dure) energie ingekocht moet worden. Is groene energie niet direct inzetbaar? Dan zijn er nog andere opties:

Opties om duurzaam opgewekte energie in te zetten.
Opties om duurzaam opgewekte energie in te zetten.

Duurzamer
Elektrificatie is essentieel om van het gas af te komen. Maar dat betekent niet automatisch dat elektrificeren synoniem staat voor verduurzamen. Daarvoor is het noodzakelijk dat we in moeten zetten op 100% duurzame opwek en gelijktijdigheid in verbruik. Alleen op die manier is het mogelijk om onze doelstellingen bij duurzaamheid te halen.

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.