BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de onderneming.

Wetgeving en compliance

Informatie- en Energiebesparingsplicht in 2023 aangescherpt

17 april 2023
Leestijd 1½ min.

In 2023 wordt de Energiebesparingsplicht voor ondernemers aangescherpt. De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ gas alle mogelijke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen. Het ministerie van EZK verbreedt de verplichting van energiebesparing naar verduurzaming van het energiegebruik. 

Naast energiebesparende maatregelen worden daarmee ook maatregelen voor het produceren van duurzame energie en elektrificatiemaatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder toegevoegd aan de verplichting. Deze maatregelen worden vermeld in de zogenaamde EML (Erkende Maatregelen Lijst). Deze nieuwe EML houdt ook in dat de informatieplicht een update ronde krijgt. De laatste ronde hiervoor was in 2019.

Lees ook: Zo voldoe je als grootverbruiker aan de informatieplicht energiebesparing


Energiebesparingsplicht, dan ook informatieplicht voor 1 december 2023
Dat is niet veranderd. Valt jouw bedrijf binnen de marge van verbruik > dan 50.000 kWh elektriciteit of > 25.000 m3 gas per jaar? Dan ligt er een verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar. Je moet hierover vóór 1 december 2023 een rapportage uploaden via het e-loket van RVO. De rapportage gaat over welke maatregelen je heeft uitgevoerd en welke er nog op de planning staan.  


De nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML) 
De nieuwe Erkende Maatregelen Lijst (EML) is een handig hulpmiddel hiervoor.  Je vindt deze EML op DEB (duurzaam energie besparen). Op het vernieuwde DEB platform vind je altijd de laatste EML, dit helpt je om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. 

Op DEB word je door de EML geleid en kun je aangeven of je de maatregelen hebt uitgevoerd, dan wel wanneer je deze maatregelen gaat inplannen. DEB is een onafhankelijke online tool voor ondernemers en wordt kosteloos aangeboden. DEB geeft je inzicht in energiebesparende maatregelen die vanuit de wet verplicht zijn. 

Bijkomend voordeel is dat alle gerealiseerde en geplande energiebesparende maatregelen van jullie bedrijf worden samengevat in één document dat je eenvoudig kunt overleggen bij een mogelijke controle door de Omgevingsdienst. Daarnaast ben je met het doorlopen van de EML op DEB goed voorbereid voor het invullen van de  informatieplicht met deadline december 2023. 

De nieuwe EML is voor iedereen gelijk en kent geen sectorspecifieke toepassingen meer. De EML bestaat uit drie onderdelen (lijsten): voor Gebouwen, Faciliteiten en Processen. 


Bekijk hier de Erkende maatregelenlijsten (EML) vanaf 2023 (rvo.nl).

Let op de informatie bij de maatregelen. Bepaalde randvoorwaarden stellen je in staat hierover in de rapportage een goede reden op te geven waarom je bepaalde maatregelen niet hoeft in te plannen, dan wel later in plant.  

Voor huurders
Ben je niet de eigenaar van de gebouwen op jouw adres? Stuur dan een kopie van de brief die je hebt ontvangen van het Ministerie of RVO naar jouw verhuurder door. De gebouweigenaar heeft altijd de energiebesparings- en informatieplicht voor de gebouwgebonden maatregelen. 


Subsidie voor energieadvies
Het is mogelijk om een subsidie aan te vragen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat én voor hulp bij het uitvoeren van het advies. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is 2500 euro. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 


Lees hier meer over de Subsidieregeling Verduurzaming mkb.


Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.