BOVAG Energie helpt BOVAG-ondernemers bij het verduurzamen van de mobiliteit én van de onderneming.

Laadpalen

Waarom slimme laadpleinen onmisbaar zijn voor een toekomstbestendig laadnetwerk

22 januari 2023
Leestijd 1 min.

Slimme laadpleinen zijn onmisbaar voor een toekomstbestendig laadnetwerk. De grootste voordelen van laadpleinen zijn de verlaging van de netbelasting en de schaalvoordelen. Dat gebeurt met slimme toepassingen, waarbij het bovendien mogelijk is om stroom terug te leveren. Recent is een proef afgerond met slimme laadpleinen. De belangrijkste bevindingen lees je hier.

Slimme laadpalen zijn slim omdat ze variabel vermogen kunnen leveren en omdat ze stroom terug kunnen leveren. Omdat op slimme laadpleinen meerdere van die palen bij elkaar staan, kunnen netaansluitingen efficiënter gebruikt worden en wordt stroom beter verdeeld over de laadpunten. Door laadsessies slim te plannen kunnen meer auto’s kunnen laden op minder plek. Ook zijn combinaties met elektrische deelauto’s mogelijk. Dat kan in drukke gebieden helpen de parkeerdruk te verlagen.


Proeftuin Slimme Laadpleinen
Om kennis en ervaringen op te doen werden is in 2020 het project Proeftuin Slimme Laadpleinen opgezet. Daarbij zijn 46 laadpleinen in 19 gemeenten aangelegd en getest. De belangrijkste bevindingen hiervan zijn:

  1. Laadpleinen waar groepen elektrische auto’s slim opgeladen worden, zijn definitief doorgebroken in Nederland.
  2. De clustering van laadpunten biedt voordelen voor automobilisten en gemeenten.
  3. Slimme technieken maken het mogelijk om het laden zo te sturen dat optimaal gebruik gemaakt wordt van de beschikbare capaciteit op het stroomnet. 

Lees ook: Ontdek de verschillende mogelijkheden om slim te laden


Laadpleinen bieden voordelen
Voorheen werden vaak individuele laadpalen geplaatst, nu worden vaker laadpleinen aangelegd met tientallen laadpunten voor elektrische auto’s. Voor de opschaling van de laadinfrastructuur biedt het aanleggen van laadpleinen een aantal voordelen:

  • In één keer worden veel extra laadpunten in een bepaald gebied gerealiseerd.
  • Het aantal elektrische auto’s en bijbehorende gereserveerde parkeerplekken kan gefaseerd groeien, zonder dat telkens opnieuw de straat open hoeft. 
  • Door de grootte van een laadplein zijn de aanlegkosten lager dan bij losse laadpalen.
  • Voor Voor de elektrische rijder zijn pleinen beter vindbaar. Bovendien is de laadzekerheid groter, omdat er meer kans is op een beschikbare laadplek.
Slimme laadpleinen bieden goede mogelijkheden om elektrische auto’s in te zetten als onderdeel van een duurzaam energiesysteem. 
Slimme laadpleinen bieden goede mogelijkheden om elektrische auto’s in te zetten als onderdeel van een duurzaam energiesysteem. 

Stroom van zonnepanelen
Om EV’s te laden kan stroom vanuit zonnepanelen gebruikt worden. Daarnaast zijn bij de proeftuin succesvolle tests gedaan met het laden het ene voertuig door andere voertuig aangesloten op het laadplein. Dit bidirectionele laden gebeurde via een batterij of via een gebouw. 


Ook kunnen op laadpleinen op kleinere aansluitingen op het stroomnet meer auto’s geladen worden door het laden af te stemmen en in de tijd te spreiden. De capaciteit van het stroomnet wordt zo optimaal gebruikt. Deze oplossing is ook handig bij de verwachte groei van het aantal ladende auto’s. 

Energie als verdienmodel
Bij de proeftuin hebben verschillende beheerders van laadpalen (CPO’s) een verdienmodel ontwikkeld, vaak door de laadsessies te koppelen aan de energiemarkt. Naast duurzamer wordt het investeren en reguleren van energie financieel aantrekkelijk. 


Bekijk de video waarin Jan Paul Kerkhof van BP Kerkhof uitlegt hoe zij nu al ervaring opdoen met verschillende laadvormen. 

Meer informatie
Meer informatie over de plaatsing van laadinfrastructuur vind je op de website van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL).

Meer artikelen

Wij maken gebruik van cookies 🍪 BOVAG Energie gebruikt alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren en analyseren van de website.